Make your own free website on Tripod.com

WOORDENLIJST


               Home-page           Inleiding           Wat is IP Multicast?           MPEG           Woordenlijst           Links

 

API: Application Program Interface. Dit is de verzameling routines voor een GUI(Graphical User Interface). Elk modern computersysteem beschikt over 1 of meerdere grafische beeldschermen. Het beeldscherm is niet zuiver tekstgeorienteerd, maar biedt ook mogelijkheden voor het weergeven van plaatjes, eventueel in kleur. Daarnaast is er software-ondersteuning voor applicaties om de grafische weergave te gebruiken. We spreken dan van een Graphical User Interface, GUI, die meestal zware eisen stelt aan CPU-power, geheugen en videohardware.

BRIDGE: Deze koppelt eveneens twee gelijke netwerken, nu wordt echter niet domweg alle verkeer doorgestuurd maar alleen het dataverkeer dat ook voor het andere netwerk bedoeld is.

DATAGRAM: De communicatie verloopt via het versturen van een pakket van de ene host naar de andere. Zo'n pakket of block data noemen we een datagram of pakket. Een datagram is te vergelijken met een brief(waarop zowel ontvanger als afzender staan) Een datagram naar een groep hosts noemen we een multicast pakket. Een datagram naar 1 enkele host noemen we een unicast pakket. Een datagram naar alle hosts op een netwerk wordt een broadcast pakket genoemd.

DATA ENCAPSULATION: Als we data willen versturen, moeten we deze dus op de juiste wijze in het pakket plaatsen, namelijk tussen de bits die nodig zijn om bijvoorbeeld het ethernet goed te laten functioneren. Dit noemen we data encapsulation. De vergelijking met een brief gaat weer aardig op. De envelop is noodzakelijk voor het protocol. De eigenlijke data zitten in de brief en zijn voor het verzenden van geen belang.

GATEWAY: Deze koppelt twee verschillende netwerken.

HDTV: High Definition Digital TV. Een verbeterd digitaal televisie systeem dat ongeveer tweemaal de resolutie van traditonele TV heeft. HTTP:HyperText Transport Protocol. Met dit protocol worden HTML-documenten over het internet verstuurd.

MPE:De extensie van bestandsnamen die worden gegeven aan MPEG-videobestanden.

MPEG:Moving Pictures Experts Group is van oorsprong een groep deskundigen en liefhebbers over de hele wereld die samen nieuwe bestandsformaten hebben ontwikkeld voor audio en video. Deze groep had als taak, om TV-beelden zodanig te comprimeren, dat er een besparing op de bandbreedte ontstond, zonder dat dit ten koste ging van belangrijke beeldkwaliteit.

PAL:Afkorting van Phase Alternating Line. Europees TV-systeem (625 lijnen en 50 Hz). PAL PLUS is de opvolger van PAL en is ingevoerd voor breedbeeldtelevisie.

QPSK:Modulatiemethode om efficient digitale informatie door de ether te sturen. Per hoogfrequentiesinus worden 2 bits overgezonden, doodat er zowel in het amplitude- als in het fasedomein gewerkt wordt.

REPEATER: Deze koppelt twee gelijke netwerken. Alle dataverkeer op het ene netwerk wordt doorgegeven aan het andere netwerk en omgekeerd. Zo geldt voor ethernet dat een ethernetkabel maar een bepaalde maximumlengte mag hebben. Met een repeater en twee kabels is het net 'langer' te maken. Het maximum is een serieschakeling van 5 kabels en 4 repeaters.

ROUTER: Deze koppelt een aantal netwerken en zoekt voor dataverkeer de juiste bestemming.

TTL: Time to live. Een counter veld dat verlaagd wordt tijdens de reis van een pakket door het net. Op het moment dat de waarde 0 wordt, wordt het pakket weggegooid. Dit systeem voorkomt dat IP-pakketten in eindeloze lussen van hier naar daar gestuurd worden.

UDP:Het User Data Protocol is een protocol en maakt evenals IP gebruik van datagrammen in de packet-switched mode en gaat er vanuit dat het Internet Protocol, IP, wordt gebruikt als onderliggend protocol. Elk proces produceert dan ook 1 UDP-datagram waarbij dan ook 1 IP-datagram wordt verzonden.

VSAT:Very Small Aperture Terminal, een klein satellietgrondstation met een kleine schotel. Klein is in de praktijk toch nog vaak meters doorsnee, zoals vb. in Afrika. De overgrote meerderheid van de Afrikaanse Internet Service Providers werkt met een VSAT op het dak van het kantoor, die via een geostationaire satelliet direct aanhaakt op de internet backbone in Amerika of Europa. De doorsnee van de schotel is bij satellietverbindingen altijd rechtevenredig met de gebruikte golflengte, in Afrika is dat veelal C-band(4-6 GHz) omdat Ku-band, die bij ons gebruikt wordt voor satelliet-TV, niet gebruikt wordt. Ku-band spotbeams op een satelliet kosten extra geld en de satellietexploitanten willen dat in Afrika niet investeren.